Dobrý skutok

Anketa Learning & Development Awards je už tradične spájaná s dobrým skutkom a každoročne venuje výťažok zo zisku vybranému charitatívnemu projektu. Tento rok spoločne s vami a generálnym partnerom ankety UP Déjeuner venujeme 100% zisku zo živého prenosu Galavečera na podporu Nadácie Alony Kurotovej, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu na Ukrajine financovaním učebných materiálov pre deti prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko.

Jazyková škola iCan v rámci projektu Erasmus od roku 2018 pripravuje sériu učebníc slovenského jazyka, ktoré zohľadňujú špecifické potreby detí pri učení slovenčiny ako druhého jazyka. Momentálne sú pripravené všetky potrebné podklady a materiály na tlač týchto učebníc, avšak prebiehajúca situácia na Ukrajine a s ňou súvisiace množstvo detí prichádzajúce na Slovensko si žiada omnoho rýchlejšiu produkciu a v omnoho väčšom objeme oproti pôvodnému plánu.

Prispieť k financovaniu učebných materiálov, ktorých zámerom je uľahčiť deťom nehovoriacim po slovensky urobiť prvé kroky v komunite Slovákov tak, aby nemuseli pocítiť absenciu znalosti jazyka ako neprechodnú bariéru v komunikácii so svojimi rovesníkmi, môže Nadácia Alony Kurotovej iba s vašou pomocou.

Zakúpením vstupenky na živý prenos Galavečera ankety Learning & Development Awards venujete svoj príspevok na zabezpečenie učebníc, ktorých poslaním je rýchla možnosť osvojenia slovenského jazyka pre tisíce detí utečencov, s cieľom pomôcť im k rýchlejšiemu a bezproblémovému vstupu do vzdelávacieho procesu na Slovensku a tým pádom rýchlejšej adaptácii na nové prostredie, v ktorom sa ocitli nie vlastnou vinou.

Možnosť plnohodnotne zaradiť žiakov zo zahraničia do vyučovacieho procesu navyše pomáha skvalitniť školské vyučovanie a môže byť jedným z krokov k udržaniu aktívnych a pre našu spoločnosť potrebných ľudí a odborníkov v našej krajine.

Citát - Alona Kurotová

Alona Kurotová

Vyrastala na Ukrajine, vysokoškolské štúdium ju priviedlo na Slovensko a dnes sa svojimi aktivitami snaží zlepšovať podmienky v troch kľúčových sektoroch našej krajiny – v školstve, zdravotníctve i hospodárstve.

Alona je zakladateľkou rovnomennej nadácie, ktorá od roku 2014 rozvíja vzdelávanie mladých ľudí z cudzích krajín a podporuje znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Je jednou zo zakladateliek Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku, v rámci ktorej navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie v slovenskom zdravotníctve a integrovanie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, a konateľkou Súkromnej jazykovej školy iCan v Bratislave. Tá deťom poskytuje akreditované jazykové vzdelávanie so špecializáciou na vyučovanie slovenského jazyka a pripravuje kurzy pre zdravotníckych pracovníkov od základov slovenčiny, cez právne minimum na Slovensku až po špecifickú slovnú zásobu pre zubárov či zdravotné sestry.

Alona sa venuje i vzdelávacím a konzultačným službám pre zahraničných podnikateľov a aktívne sa podieľa na zabezpečovaní financovania liekov pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.

Neviem sa bezradne pozerať na veci, ktoré považujem za nefunkčné a nelogické. Venujem sa problematike detí cudzincov a krajanov, zahraničných zdravotníkov a podnikateľov, kde vidím výrazné medzery. Myslím si, že v dnešnej dobe globalizácie sa nemôžeme cudzincom vyhýbať, ale využívať ich potenciál v prospech nás všetkých.