Partneri

Organizátor
logo

Galavečer ankety sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, Matúša Valla

logo
Odborní partneri
Generálny partner
logo
Mediálny partner
logo
Ceny pre finalistov venovali